Keltaisia puusta leikattuja kukkia sinisellä pohjalla

Svenska gruppen

Vi samlas en gång i månaden för att prata om dagens brännande eller på annat sätt intressanta ämnen på svenska.

Den tredje tisdagen i månaden ca. 15:30. Info: Synnöve Lindström-Makowski, 0152-33945565, synnoeve49[a]gmx.net.