laivan perä jossa lukee Hamburg, pelastusrengas.

Merenkulkijoille

Työmme laivoilla

Merenkulkijoiden kanssa tehtävä työ on Merimieskirkon perinteisiä työmuotoja. Tätä toteuttaa Saksassa sosiaalikuraattori sekä joukko koulutettuja vapaaehtoisia. Tämän päivän merenkulkijatyötä ovat laivakäynnit, miehistönvaihdot sekä mahdollisen tauon aikana merillä liikkuvan kuljettaminen kirkolle tai kaupungille asioille.

Saksassa teemme työtä suomalaisten merenkulkijoiden sekä Suomen lipun alla seilaavien laivojen miehistöjen kanssa. Saksan satamista pääpainopisteemme ovat Hampurissa, Lyypekissä ja Travemündessä, mutta liikumme myös tarpeen tullen Bremeniin, Bremerhaveniin, Wilhelmhaveniin, Flensburgiin, Wismariin taikka Rostockiin.

Merimieskirkko on merenkulkijan hyvinvoinnin ammattilainen, kuuntelija ja sielunhoitaja. Merenkulkijatyö on Merimieskirkon perustyötä ja päävastuun siitä kantaa kirkon ihmissuhdetyössä ammattitaitoinen henkilökunta sekä koulutetut vapaaehtoiset.

Ota yhteyttä

Matti Rintamäki

Toimenkuva Sosiaalikuraattori
Ditmar-Koel-Straße 6
DE-20459 Hamburg

Mitä kaikkea muuta merimieskirkolta löytyy